Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΘΝΗ Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (3/2020) για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΘΝΗ Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (3/2020) Άνω των Ορίων για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)    για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης   700.000,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια αντιδραστηρίων για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια αντιδραστηρίων για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (CPV  33696300-8, «Χημικά Αντιδραστήρια») (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ),  καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται…