Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 04-01-2021 ΕΩΣ 10-01-2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 28-12-2020 ΕΩΣ 03-01-2021

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού , για την προμήθεια «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά» ,για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια : «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»  συγκεκριμένα των: GE τύπος Proteus XR/a (οριζόντια ακτινολογική τράπεζα και ορθοστάτης) Τηλεχειριζόμενο…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού,  για την   προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV 33696500-0) «Αντιδραστήρια Εργαστηρίων» (KAE 1359) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και των αναλωσίμων που…

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 01-12-2020 ΕΣΩΣ 15-12-2020

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 21-12-2020 ΕΩΣ 27-12-2020

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» (CPV 90911200-8)  (KAE 0439), (καθαριότητα των εσωτερικών χώρων, τουλάχιστον 5.408 τ. μ./ ημέρα), προϋπολ. δαπάνης  45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ}

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611)} Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 74.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  (Πιθανή ποσότητα: 63.320  λίτρ.) για κάλυψη αναγκών του  Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ,  περίπου…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Επιπλέον απολύμανση των χώρων του Γ.Ν.Ζ. από εξειδικευμένο συνεργείο

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  ανάθεση του έργου: «Επιπλέον απολύμανση των χώρων του Γ.Ν.Ζ. από εξειδικευμένο συνεργείο» (CPV: 90920000-2, Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων) (ΚΑΕ 0439),  πιθανής προϋπ. δαπάνης 9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ. (CPV: 18110000-3, ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) (ΚΑΕ: 1526), Πιθανής προϋπ. δαπάνης  7.550,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%   {Πιθανή ποσότητα: 320 στολές } ,με…