Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 11-01-2021 ΕΩΣ 17-01-2021

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV  38951000-6) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (φορητό αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR για την ανίχνευση του SARS-CoV-2)καθώς και …

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 16-12-2020 ΕΩΣ 31-12-2020