Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Τροφίμων (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την   προμήθεια  Τροφίμων (KAE 1511)   ΕΙΔΗ   ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV  15000000-8, Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα) (CPV 15411110-6, Ελαιόλαδο).  Προϋπ.  δαπάνης 25.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%, για κάλυψη αναγκών…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων, για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» (CPV 90911200-8) (KAE 0439).  Προϋπ. δαπάνης   144.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου δώδεκα (12) μηνών.…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (CPV 33140000-3 «ιατρικά αναλώσιμα») (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  15.731,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα: 90.094 τεμ.},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και των αναλωσίμων.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αντιδραστηρίων  Ουρολογίας (33696700-2) (KAE 1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Πιθανής προϋπ.  δαπάνης 8.990,00 € συμπ.…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών {Γ. ΥΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ –  Δ. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΓΑΖΕΣ, ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ}, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ, για ένα  (1) περίπου έτος. {Πιθανή ποσότητα: 1.680τεμ.}. Προϋπ.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (CPV 33696200-7) (KAE  1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων {πιθανή ποσότητα:…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503  (CPV  32354100-0)  (KAE 1741).   {Πιθανή ποσότητα: 335 συσκ. των 100  φύλ.} Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  60.000,00…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια : «ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος ) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια :  «ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος ) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών {Α.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση “Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση του αναλογικού μαστογράφου σε ψηφιακό”

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την  προμήθεια και εγκατάσταση “Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση του αναλογικού μαστογράφου σε ψηφιακό” {CPV 33111300-4  «Συσκευές Εμφάνισης Ακτινογραφιών»}  (KAE 9749) Πιθανής προϋπ. δαπάνης  50.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ (CPV 33194000-6)  (ΚΑΕ 1311) .Πιθανής προϋπ. δαπάνης 21.653,23 €  προ ΦΠΑ ή  26.850,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός…